Hi, How Can We Help You?

Blog

Ocak 26, 2023

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? Sağlık Turizmi Dijital Pazarlama

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır? Sağlık Turizmi Dijital Pazarlama Teknikleri. Sorularının yanıtlarına bu makalemizde detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Sağlık turizmi multidisipliner yapısı ve birbirinden bağımsız sayılabilecek pek çok faktör nedeniyle farklı pazarlama tekniklerinin bir arada uygulandığı bir alandır. Sağlık turizmi pazarlamasında B2G pazarlamadan, konferans ve fuarlar, ön teşhis merkezleri aracılığıyla müşterilere doğrudan pazarlamaya kadar pek çok yöntem bir arada kullanılmaktadır.

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama Nasıl Yapılır?

Sağlık genel olarak güvene dayalı bir sektör. Sağlığınızı yabancı bir ülkedeki birine emanet etmek veya seyahatinizi veya tedavinizi planlamanıza yardımcı olması için bir acenteye güvenmek başlı başına endişe verici bir süreçtir. Sağlık turizmi pazarlaması bu korkuyu hafifletmeye odaklanır. Örneğin, kurum ve sağlık kuruluşları uluslararası fuar ve konferanslara katılarak kendilerini hedef ülkedeki kurum ve kişilere tanıtırlar. Bire bir tanıtım, etkileşimi geliştirir ve güven olasılığını artırır.

Diğer bir örnek ise ön tanı merkezleridir. Ön teşhis merkezleri sayesinde yabancı hastalar kendi ülkelerinde konuştukları dili konuşan tıp profesyonelleri ile yüz yüze iletişim kurarak tedavilerini konuşmakta ve tedavilerini planlamaktadır. Bu da tabi ki kişinin potansiyel bir sağlık turisti olarak tedaviye ve seyahat ettiği ülkeye olan güvenini artıracaktır.

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital pazarlama en önemli pazarlama stratejilerinden biri haline geldi. Artık insanlar bir hizmet veya ürün satın almadan önce dijital dünyayı keşfetmek için saatler harcıyor. Sağlık söz konusu olduğunda da durum farklı değil. İnsanlar, sosyal medya hesapları ve web siteleri aracılığıyla doktorları, klinikleri veya hastaneleri derecelendirir, Google incelemelerini okur ve sosyal kanıtları dikkatlice araştırır.
Sağlık turizminde dijital pazarlama yerel sağlık hizmetlerinden daha önemlidir. Dijital pazarlama, sağlık kurumlarının, sağlık turizmi organizasyonlarının ve ülkelerin dünyaya sağlık ve turizm hizmeti sunabilmesinin en etkili yoludur. O halde sağlık turizminde dijital pazarlamanın neye ihtiyacı olduğunu belirtelim:

 • Sosyal medya
 • SEO
 • İçerik pazarlama
 • İnternet sitesi

Sağlık turizminin pazarlanmasında kullanılabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak hangi stratejiyi veya yöntemi kullanırsanız kullanın, pazarlama sürecinde değişmeyen bazı aşamalar vardır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Pazarlama hedeflerinin belirlenmesi.
 • Mümkünse önceki pazarlama tekniklerinin değerlendirilmesi.
 • Pazar araştırması yapmak (müşteri segmentasyonu, rekabet analizi).
 • Örgütsel güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi.
 • Hedef grubun belirlenmesi ve analiz iyileştirme.
 • Pazarlama bütçesinin belirlenmesi.
 • Önceki aşama sonuçlarına dayalı pazarlama stratejisi kararlarını ortaya çıkarmak.
 • Pazarlama stratejisi uygulama takviminin belirlenmesi.
 • Uygulanan stratejinin nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi.

Hizmetlerin pazarlanması, bir tıp kurumunun veya sağlık turizmi kurumunun kendi içinde başarılı bir şekilde yönetebileceği bir süreç değildir. Bunun başlıca sebepleri, pazarlama sürecinin çok karmaşık olması, strateji keşfinin deneyim gerektirmesi ve pazarlama sürecinde kullanılan tüm doküman ve görsel materyallerin oluşturulmasının yüksek düzeyde emek ve zaman gerektirmesidir.

Bu nedenle birçok sektör gibi sağlık turizmi organizasyonları da pazarlama faaliyetleri için acentelerle çalışmayı tercih etmektedir. Ancak pazarlama hizmetlerine adım atmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır:

 • Çalışacağınız kurumun odak noktasının sağlık turizmi olduğundan emin olmalısınız.
 • İşbirliği yapacağınız kurumun raporlama yöntemlerini incelemelisiniz.
 • Sektörünüzle ilgili ön materyal talep etmelisiniz.
 • Kendi kuruluşunuzla ilgili değerlendirme materyali talep etmelisiniz.

Sağlık turizmi pazarlaması çok disiplinli ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenle uygulama sırasında birçok hata meydana gelebilir. Sıklıkla yapılan hataları şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Hedef kitleyi yeterince daraltmadan pazarlama faaliyetlerine başlamak.
 • Hastaların psikolojik yapısındaki olası farklılıkları göz ardı etmek.
 • Pazar ve rekabet araştırmalarını eksik yapmak veya hiç yapmamak
 • Mümkün olan her müşteriyi memnun etmeye çalışmak.
 • Pazarlama bütçesine hak ettiği ağırlığı vermemek.
 • Pazarlama çabalarının sonuçlarını takip etmemek.

Profesyonel Sağlık Turizmi Hizmeti Almak İçin Bizimler İletişime Geçebilirsiniz.

Antalya Medya Ajans: Instagram